Privacybeleid

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Wegdekmeten.nl B.V. persoonsgegevens verwerkt.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wegdekmeten.nl B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wegdekmeten.nl B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring kan worden gewijzigd.


Contactgegevens:

Wegdekmeten.nl B.V.
Maatlat 19 b
1906 BL Limmen

Postbus 182
1900 AD Castricum

Telefoonnummer : +31 (0) 6 12370781
wegdekmeten.nl
info@wegdekmeten.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Wegdekmeten.nl B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken uw gegevens via het contactformulier op onze website. Wij verzamelen ook gegevens door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en e-mail. Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Contactgegevens (zoals telefoonnummer en/of e-mailadres)
  2. NAW gegevens (zoals voor- en achternaam , adres, woonplaats)
  3. Betaalgegevens (zoals bankrekeningnummer of creditcardnummer)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wegdekmeten.nl B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doelen is  noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst.
Wegdekmeten.nl B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Wegdekmeten.nl B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden


Wegdekmeten.nl B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website  van Wegdekmeten.nl B.V. gebruikt cookies. Een cookie is (deel van) een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken op onze website de volgende cookies: 

Functionele cookies
Wegdekmeten.nl B.V. maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Cookies weigeren

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies uitzetten in uw browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. U kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Jouw rechten; Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij ons vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Wegdekmeten.nl B.V. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit door ons te laten rectificeren.

Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Wegdekmeten.nl B.V. opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Wegdekmeten.nl B.V.  al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Wegdekmeten.nl B.V. vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat Wegdekmeten.nl B.V. uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt Wegdekmeten.nl B.V. niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Het gebruik maken van deze rechten kan door een mail te sturen naar info@wegdekmeten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wegdekmeten.nl B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiertoe gebruikt Wegdekmeten.nl B.V. meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, beveiligde SSL verbinding, firewalls, wachtwoorden en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wegdekmeten.nl

2020 | Zeno