Viagraafsimulatie (proef 71)

Met de viagraafsimulatie wordt de gerealiseerde langsvlakheid (C5 waarde) van nieuw aangelegde wegverhardingen of overlagingen in beeld gebracht.

Op deze manier kan worden bepaald hoe het verhardingoppervlak kwalitatief is opgeleverd.

Het berekenen van de C5 waarde die volgt uit de viagraafsimulatie (proef 71) wordt uitgevoerd volgens een gecertificeerde berekeningsmethode, op basis van ingewonnen HSRP data. Wegdekmeten.nl is gecertificeerd leverancier van de berekeningen.

Rapportage vindt plaats op rijstrook niveau in *.PDF en *.SHP, per 100 m¹ rijstrook.

Voordelen voor u als maintenance engineer, asset manager of wegbeheerder:

  • Direct inzicht in de langsvlakheid van nieuw aangelegde wegverhardingen en kwaliteit van het verhardingsoppervlak.
  • Inwinning van de data met de HSRP gebeurt in het verkeer en geeft dus geen additionele verkeershinder.
  • Met de gecertificeerde berekeningsmethodiek is kwaliteit gewaarborgd. 

Diensten

Volgende pijl
2020 | Zeno