3D Lidar omgevingsscanner

Voor Wegdekmeten.nl verzorgt Iv-Infra de 3D Lidar laser inwinning en verwerking.

De scanauto van Iv-Infra is uitermate geschikt om grote gebieden zoals wegen, terreinen en dijken snel, veilig en nauwkeurig met de snelheid van het verkeer in kaart te brengen. Uniek aan de scanauto, is dat de data real-time wordt geprocessed in de auto. Hierdoor kan een eerste controle op de kwaliteit van de meting al in het veld worden uitgevoerd.

De combinatie van GPS met een hoogwaardig Inertieel Navigatie Systeem, zorgt voor een uiterst nauwkeurige positiebepaling van de auto. De 3 laserscanners verzamelen samen miljoenen punten per seconde. Naast de scan, wordt iedere 5 meter een 360°-beeld van de omgeving gemaakt, dat later is te combineren met de puntenwolk in een gratis te gebruiken online webviewer.

De data uit de scanauto kan voor legio toepassingen worden gebruikt. De nauwkeurigheid van de data zorgt ervoor dat deze uitermate geschikt is voor ontwerpdoeleinden. Hiervoor wordt de puntenwolk omgezet naar een nauwkeurig en gedetailleerd 3D-CAD model, dat door engineers kan worden gebruikt als basis voor hun ontwerp.

De data kan echter ook gebruikt worden voor diverse beheertoepassingen. Uit één en dezelfde meting, kan de volgende informatie worden gehaald:

 • Locatie, type en reflectiewaarde van de markering (niet gecertificeerd).
 • Profiel van vrije ruimte.
 • Dwars- en langs onvlakheid (niet gecertificeerd).
 • 0-meting ten behoeve van uitvoering en bewijslast.
 • Informatie ten behoeve van revisie tekeningen.
 • Locatie, stamdiameter, kroondiameter en hoogte van bomen.
 • Informatie ten behoeve van overlagingsontwerpen.
 • Locatie en omvang van alle overige objecten die zichtbaar zijn vanuit de scanauto, zoals lichtmasten, verkeersborden, gebouwen, geleiderail, VRI’s, enz.
 • Deformatiemetingen van dijken en wegen.

Voordelen voor u als Maintenance Engineer, Asset Manager of Wegbeheerder:

 • De metingen worden met de snelheid van het verkeer uitgevoerd. Er hoeven dus geen verkeersmaatregelen te worden genomen voor het uitvoeren van een veilige meting.
 • In een later stadium kan aanvullende informatie uit de puntenwolk worden gehaald, zonder daarvoor een nieuwe meting uit te hoeven voeren.
 • U kunt uit één meting alle benodigde informatie halen. Het zogenaamde enkelvoudige inwinning en meervoudig gebruik van de data.
 • Omdat de puntenwolk en de 360° foto’s een getrouwe en gedetailleerde kopie van de werkelijkheid vastleggen, kan de data goed worden gebruikt voor een 0-meting vóór uitvoering. Bij discussies achteraf, kan altijd worden gekeken hoe de werkelijke situatie vóór uitvoering was.
 • Met moderne software kan de puntenwolk als referentie achter het CAD-ontwerp worden geplaatst.
 • Het betekent voor u dat al uw assets in één keer in beeld zijn en op een betrouwbare en nauwkeurige wijze zijn ingemeten.

Diensten

Volgende pijl
2020 | Zeno