Valgewichtdeflectiemetingen

Met de valgewichtdeflectiemeter (VGD) wordt de draagkracht van verhardingen gemeten. Voor Wegdekmeten.nl worden deze metingen uitgevoerd door QRoad. De VGD simuleert de wielbelasting die overeenkomt met een voorbijrijdende vrachtwagen. Vrachtwagens zijn de maatgevende schadefactor voor wegen.

De belangrijkste kenmerken van de VGD

  • Valgewichtdeflectiemetingen zijn de beste methode voor het bepalen van de structurele conditie van wegen.
  • Toepasbaar op alle soorten wegen.
  • Eenvoudig nationaal en internationaal inzetbaar.
  • Realtime monitoring van de gemeten data.
  • Hoge dagproductie.
  • Constante kwaliteitsborging door middel van ringonderzoek (CROW-certificering), kalibratie, onderhoud en door het werken met een vast team van professionals.

Het principe van de valgewichtdeflectiemeter bestaat uit het meten van de doorbuiging van een verharding. Dit gebeurt door middel van een dynamische belasting met een vallend gewicht. Sensoren in direct contact met het oppervlak van de verharding meten de doorbuiging. Per klap op de verharding wordt data verzameld, deze data kan met behulp van software worden uitgelezen.

Door gewicht toe te voegen kan zwaardere wielbelasting worden gesimuleerd, bijvoorbeeld dat van vliegtuigen.

Valgewichtdeflectiemetingen zijn daarom ook geschikt om op vliegvelden toe te passen waar over het algemeen de verhardingen dikker en stijver zijn.

Een valgewichtdeflectiemeting is niet-destructief en volledig automatisch.

Voordelen voor u als Maintenance Engineer, Asset Manager of Wegbeheerder:

Na analyse van de data met behulp van analytische software kunnen uitspraken gedaan worden over de stijfheid, restlevensduur en onderhoudsmaatregel voor de verharding. Een onmisbaar onderdeel voor efficiënt wegbeheer.

Diensten

Volgende pijl
2020 | Zeno