Topcon RD-M1 LIDAR scanner

Topcon Positioning Group ontwikkelt, produceert en distribueert producten en oplossingen op het gebied van nauwkeurige positiebepaling en omgevingsinventarisatie.

Zo efficiënt kan data inwinnen zijn

Het vernieuwen van asfalt betekent niet dat je hoeft te werken volgens ingewikkelde en gebrekkige workflows of met incourante informatie. Het SmoothRide concept van Topcon biedt juist hierin een oplossing. Het gaat hier om een totaalconcept voor verregaande automatisering van wegdekvernieuwing en -aanleg genaamd SmoothRide.

Het scannen uitgelicht

De breed inzetbare RD-M1 scanner vormt de kern van het SmoothRide concept. Deze scanner maakt gebruik van LIDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) en wordt gemonteerd op (de trekhaak van) een voertuig zoals een pick-up of een personen auto. Het LIDAR-systeem meet continu de afstand tussen de scanner en het wegdek. Hierbij brengt het systeem de hoogteverschillen in het gehele wegdek in de lengte- en in de breedterichting in kaart.

Wegdekmeten.nl bezit de RD-M1 scanner en is in staat op u deze data aan te leveren.

Hoe werkt dit concept in de praktijk?

De 5 stappen:

  1. Scannen -  Met de RD-M1 scanner het wegdek scannen en snel grote hoeveelheden data verzamelen.
  2. Ontwerpen – Met behulp van de software kan de ingewonnen data met het bestaande ontwerp samengevoegd worden, waardoor uiteindelijk een dtm (digitaal terrein model) ontstaat.
  3. Frezen – Door de dtm bestanden in het besturingssysteem van de freesmachine te importeren, kan de juiste freesdiepte worden bepaald. De freesmachine wordt automatisch aangestuurd met behulp van sensoren.
  4. Asfaltspreiden -  Omdat de juiste hoeveelheid asfalt is weggefreesd, wordt de asfaltspreidmachine automatisch aangestuurd om de hoeveelheid asfalt te spreiden en houdt rekening met verschillen in verdichting van de onderlaag.
  5. Verdichten – ‘intelligente verdichtingssystemen’ besparen tijd en geld en zorgen ervoor dat u niets meer op gevoel hoeft te doen, maar kunt handelen naar feitelijke gegevens. Realtime data over de stijfheid, dichtheid en temperatuur van het asfalt. Het systeem verzamelt continu de benodigde data.

Voordelen voor u als Maintenance Engineer, Asset Manager of Wegbeheerder:

Slimmer werken in de wegenbouw

  • Door slimmer te werken in de (wegen)bouw heb je als bedrijf meer grip en controle op processen en kun je verrassingen en faalkosten voorkomen. Werkomgevingen worden hierdoor veiliger en je footprint neemt verder af.
  • Ondanks het gegeven dat de sector vrij traditioneel is als het gaat om de adoptie van nieuwe technologieën, wordt er gaandeweg steeds vaker op moderne en efficiënte wijze data ingewonnen.
  • Gewoon met het verkeer meerijden zonder wegafsluitingen en andere (potentieel) onveilige situaties.
  • Tijd besparen, minder kosten, beter resultaat en misschien nog belangrijker; beter kunnen plannen. Met de data van het scannen kun je het nieuwe wegdek niet alleen ontwerpen, maar kun je ook exact berekenen hoeveel materiaal er waar gefreesd moet worden rekening houdend met de vereiste minimale laagdikte, de verkanting en het afschot van de nieuwe toplaag.

Diensten

Volgende pijl
2020 | Zeno