Reflectometer

De reflectometer is bedoeld om met verkeerssnelheid, in het verkeer, nachtreflectiemetingen uit te voeren. Onderscheidend is dat de reflectometer zelf in staat is de markering op de weg te herkennen en vervolgens te meten. 

Hierbij meten wij 3 m1 links en 3 m1 rechts van het meetvoertuig.
Zo wordt in één gang de linkerlijn markering, de rechterlijn markering en de tussenliggende figuratie ingewonnen. Zonder hinder voor het overige verkeer.

De data over de markeringen wordt opgeslagen in het voertuig. 

De rapportages worden gepresenteerd in:

 • .Geojson;
 • .KML;
 • .XLSX;
 • .PDF.

De nachtreflectiemetingen van Wegdekmeten.nl worden uitgevoerd volgens:

 • NEN-EN 1436:2007 + A1:2008;
 • NEN-EN 1463-2:2000;
 • NEN-EN 1463-1:2009;
 • ASTM E1710-11.

De data die reflectometer verzamelt bevatten o.a.:

 • De gereden route;
 • Reflectiewaarden (RL-waarde);
 • GPS coördinaten;
 • Temperatuur;
 • Vochtigheidsgraad;
 • Afstand;
 • Snelheid;
 • Tijd.

Al deze assets worden vastgelegd met een maximale snelheid van 130 km/h in het gewone verkeer. De metingen zijn geschikt voor snelwegen, provinciale wegen, gemeentewegen, vliegvelden, industriecomplexen, parkeergarages en bij alle andere toepassingen van markeringen. 

De reflectiewaarden van figuratie, enkele markeringen, dubbele markeringen, onderbroken en doorgetrokken markeringen kunnen worden gemeten. De reflectometer meet over een breedte van 6 meter alle aanwezige markeringen en wegdekreflectoren. 

Het systeem werkt met een lichtbron die 20 x per seconde een lichtbundel afvuurt over een lengte van 15 m1 voor het voertuig. Een foto wordt gemaakt mét de lichtbundel en direct hierna een foto zónder de lichtbundel. Het verschil in de twee foto’s wordt omgerekend naar de nachtreflectie waarde.

De gemeten waardes worden getoetst aan de CROW207 richtlijn of door de opdrachtgever op te dragen toets waarden. Dit gebeurt voor de linkerlijn markering, de rechterlijn markering en de tussenliggende figuratie.

In principe wordt als (onder)grenswaarde benoemd: retroreflectie, RL ≥ 80 mcd/m²/Lux.

Hiermee ontstaat, per veelvoud van 10 m1, een totaal overzicht van de aanwezige markeringen en hun conditie.

De standaard indeling van de gemeten reflectiewaarden en visuele weergave:

a. < 80 mcd/m²/Lux –                        Rood –             slechte retro reflectie;

b. > 800 < 100 mcd/m²/Lux –              Amber –           minder goede retro reflectie; 

c. > 100 < 120 mcd/m²/Lux –              Groen –            goede retro reflectie; 

d. > 120 mcd/m²/Lux –                       Blauw –            zeer goede retro reflectie.

Afstemming van de definitieve kleurindeling en grenswaardes vind, per project, plaats na opdrachtverstrekking.

 

 

Voordelen voor u als Maintenance Engineer, Asset Manager of Wegbeheerder:

 • In één oogopslag de minder goede markering in beeld.
 • Geografisch vastgelegde meetlocaties geven een solide basis voor onderhoudsopdrachten.
 • Geen misverstanden over type, locatie en functie van de markeringen.
 • Visuele weergave van de markeringkwaliteit maakt communicatie en afstemming van onderhoud krachtiger.
 • Geen onderbuikgevoel maar feitelijke waarnemingen.
 • Toetsen van kwaliteit op onafhankelijke data voorkomt dat er onduidelijkheid kan ontstaan over uit te voeren herstelmaatregelen of locaties.
 • Prioriteren op omgeving en wegfunctie wordt transparanter.

Diensten

Volgende pijl
2020 | Zeno