Reflectometer

De reflectometer die gebruikt wordt bij Wegdekmeten.nl is in staat op hoge snelheid, in het verkeer, nachtreflectiemetingen uit te voeren. Onderscheidend is dat de reflectometer zelf in staat is de markering op de weg te herkennen en vervolgens te meten. 

De data over de markeringen wordt opgeslagen in het voertuig. De rapportages zijn binnen 72 uur mogelijk en worden gepresenteerd in Shapefiles / KML (Google Earth) / Excel / PDF. De opgenomen videobeelden worden overgedragen om later, op uw kantoor, nog eens terug te kijken en visuele analyse te kunnen doen. 

De nachtreflectormetingen van Wegdekmeten.nl worden uitgevoerd volgens:

 • NEN-EN 1436:2007 + A1:2008;
 • NEN-EN 1463-2:2000;
 • NEN-EN 1463-1:2009;
 • ASTM E1710-11.

De data die reflectometer verzamelt bevatten o.a.:

 • De gereden route;
 • Reflectiewaarden (RL-waarde);
 • GPS coördinaten;
 • Temperatuur;
 • Vochtigheidsgraad;
 • Afstand;
 • Snelheid;
 • Tijd.

Al deze assets worden vastgelegd met een maximale snelheid van 130 km/h in het gewone verkeer. De metingen zijn geschikt voor snelwegen, provinciale wegen, gemeentewegen, vliegvelden, industriecomplexen, parkeergarages en bij alle andere toepassingen van markeringen. 

De reflectiewaarden van figuratie, enkele markeringen, dubbele markeringen, onderbroken en doorgetrokken markeringen kunnen worden gemeten. De reflectometer meet over een breedte van 6 meter alle aanwezige markeringen en wegdekreflectoren. 

Voordelen voor u als Maintenance Engineer, Asset Manager of Wegbeheerder:

 • In één oogopslag de minder goede markering in beeld.
 • Geografisch vastgelegde meetlocaties geven een solide basis voor onderhoudsopdrachten.
 • Geen misverstanden over type, locatie en functie van de markeringen.
 • Visuele weergave van de markeringkwaliteit maakt communicatie en afstemming van onderhoud krachtiger.
 • Geen onderbuikgevoel maar feitelijke waarnemingen.
 • Toetsen van kwaliteit op onafhankelijke data voorkomt dat er onduidelijkheid kan ontstaan over uit te voeren herstelmaatregelen of locaties.
 • Prioriteren op omgeving en wegfunctie wordt transparanter.

Diensten

Volgende pijl
2020 | Zeno