Asfaltonderzoek

Siems Wegenbouwlaboratorium voert voor Wegdekmeten.nl asfaltonderzoek uit.

Het gaat hierbij om de inventarisatie vooraf, onderzoek en begeleiding tijdens uitvoering of controles achteraf. Met meerdere Burtec boorwagens, nucleaire verdichtingmeters, mobiele laboratoria en een eigen wegenbouwkundig laboratorium is Siems dagelijks bezig met onderzoeken, adviseren en kwaliteitscontroles.

Dit doet ze voor overheid, aannemers en particulieren. Siems beschikt over een jarenlange kennis en ervaring in de wegenbouw, is onafhankelijk, flexibel inzetbaar maar bovenal deskundig.

Met ruim 20 jaar boorervaring op locale, provinciale- en rijkswegen woonwijken en bedrijventerreinen kunnen ze u op elke locatie en elk tijdstip van dienst zijn.

De boorwerkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden:

 • Asfalt en betonboringen.
 • Funderingsbemonstering.
 • Grondbemonstering.
 • Herstel van boorgaten.
 • Boringen naar teerhoudendheid, volgens CROW publicatie 210.

In het wegenbouwlaboratorium kunnen een breed scala aan wegbouwkundige laboratoriumonderzoeken worden verricht in de volgende categorien:

 • Onderzoek funderingsmaterialen: zand, grond, ongebonden - en gebonden fundering, lichte ophoogmaterialen, klei.
 • Asfaltonderzoek: asfaltproductie/verwerking, bouwstoffen t.b.v. asfalt, visuele inspecties, asfaltboringen.
 • Druksterkte: gebonden funderingen en beton, vervaardigen, conditioneren, beproeven.

Voordelen voor u als Maintenance Engineer, Asset Manager of Wegbeheerder:

 • Of u nu een weg of een terreinverharding moet maken of beheren, reduceer faalkansen door  grip op kwaliteit.
 • Het vroegtijdig signaleren van afwijkingen reduceert de kans op een veelvoud aan kosten naarmate het verder in het uitvoeringsproces en/of gebruikersfase verkeert.
 • Monsteropname en kwaliteitscontrole op locatie is mogelijk.
 • Jarenlange kennis en ervaring in de wegbouw, de juiste uitrusting om de werkzaamheden vakkundig uit te voeren.
 • Onafhankelijk, flexibel inzetbaar en bovenal deskundig.
 • Door de flexibele instelling kan Siems 24 uur per dag 7 dagen in de week voor u paraat staan.

Diensten

Volgende pijl
2020 | Zeno