Visuele Weginspecties

Met de visuele weginspecties die Massop Inspecties voor Wegdekmeten.nl uitvoert krijgt u snel en efficiënt informatie over de toestand van het wegennet. Massop Inspecties is gediplomeerd in Nederland en België. Als referentie inspecteur wegen voor het CROW kunt u bij Massop Inspecties bouwen op betrouwbare en verifieerbare inspectieresultaten.

Massop Inspecties is in staat om inspecties vanaf HD beeldmateriaal of in het veld uit te voeren. De data die wordt aanlevert kan ingelezen worden in alle beheersystemen.

De inspecties die Massop Inspecties uitvoert zijn:

  • Globale visuele weginspectie (CROW 146b);
  • Gedetailleerde visuele weginspectie (CROW 146a);
  • Klein onderhoud inspectie;
  • Globale visuele weginspectie België (OCW -systematiek);
  • Weginspectie volgens DWW-systematiek.

De inspecties worden uitgevoerd door gediplomeerde inspecteurs.

Met behulp van een globale visuele inspectie (CROW 146b) kan op netwerkniveau informatie worden verzameld over de conditie van het gehele wegennet. Massop Inspecties heeft een eigen inspectie module gebouwd om het beheersysteem te kunnen vullen met de inspectiegegevens die in het veld zijn verzameld.

Met behulp van een gedetailleerde visuele weginspectie (CROW 146a) wordt op projectniveau nauwkeurig de visuele conditie van de wegverharding vast gelegd. Hierbij worden schadebeelden op ernst en omvang ingetekend op inspectieformulieren.

Voordelen voor u als Maintenance Engineer, Asset Manager of Wegbeheerder:

  • Inspectie van wegen en andere objecten binnen de openbare ruimte biedt beheerders de juiste gereedschap om tijdig onderhoud uit te voeren op project niveau. De basis voor begrotingen en kwaliteit overzichten beginnen bij een betrouwbare inspectie. Met de inspectie resultaten kunnen onze opdrachtgevers een onderbouwd beheer- en beleidsplan opstellen.
  • Met een klein onderhoud inspectie worden kleinschalige (ernstige) schades tijdig geconstateerd. door deze schade op tijd te herstellen wordt groter en duurder onderhoud voorkomen.
  • Door de samenwerking tussen de Wegdekmeten.nl en Massop Inspecties wordt optimaal gebruik gemaakt van in te zetten cameratechnieken en verwerking van data in GIS.
  • Een handige tool zorgt ervoor dat er van de inspectieresultaten eenvoudig en snel een uitwisselingbestand gecreëerd kan worden dat alle beheersystemen in te lezen is.

Diensten

Volgende pijl
2020 | Zeno