Ground Penetrating Radar (GPR)

Voor Wegdekmeten.nl voert QRoad grondradarmetingen uit.

Met grondradarmetingen kunnen laagdiktes van asfalt- en betonverhardingen over de gehele lengte van een traject in kaart gebracht worden.

Door gebruik te maken van deze methode zijn boringen alleen nog nodig als referentie.

Met een grondradar kan snel, efficiënt en kostenbesparend een scan van de weg gemaakt worden. Zo is direct zichtbaar wat er zich onder het wegoppervlak afspeelt.

Met een GPR scan, waarbij verplaatsing tussen het normale verkeer mogelijk is en waardoor geen aanvullende verkeersmaatregelen nodig zijn, kan nauwkeurig worden gezien hoe de verhardingsconstructie is opgebouwd. De exacte locaties van deze metingen worden vastgelegd door middel van GPS.

Het uitlezen van GPR data gebeurt met software, zodat er snel een goed beeld ontstaat van de laagopbouw van de verhardingsconstructie.

Met GPR metingen kan inzicht worden verkregen in:

  • Laagdiktes van asfalt- en betonverhardingen;
  • Dikte van funderingen;
  • Detectie van metalen asfaltwapening zoals bijvoorbeeld Mesh Track;
  • Detectie van holle ruimtes;
  • Detectie van vocht;
  • Detectie van objecten onder de verharding.

Voordelen voor u als Maintenance Engineer, Asset Manager of Wegbeheerder:

GPR metingen zijn een goede combinatie met VGD metingen, zodat een compleet beeld van de weg ontstaat voor optimaal wegbeheer.

Diensten

Volgende pijl
2020 | Zeno