Diensten

Welke diensten zijn er? Wat kunnen deze diensten voor u betekenen? Hoe werkt het? Wat is het voordeel voor u? Lees alle informatie over diensten hier.

Heeft u behoefte aan advies over welke dienst het best past bij uw vraagstuk of wilt u meer informatie? Neem dan contact op voor een vrijblijvend advies.

Profiler

Wegdekmeten.nl voert op de weg met een speciaal meetvoertuig weginspecties uit. Het voertuig is voorzien van een Profiler meetbalk waarin 17 lasers zijn geplaatst voor data inzameling. 

Fietspadcomfortmeter

 

 

 

360° + HR Camera Opnames

Alle assets op en langs de weg worden met onze 360 graden camera’s op beeld gezet.

Topcon RD-M1 LIDAR scanner

Hoogteverschillen in het gehele wegdek in de lengte- en in de breedterichting in kaart brengen.

Viagraafsimulatie (proef 71)

Afwijkingsoppervlaktebeoordeling of overlagingen bepalen.

Reflectometer

Op hoge snelheid, in het verkeer, nachtreflectiemetingen uitvoeren. 

Kunstwerkinspecties

Door het uitvoeren van een inspectie brengen wij de actuele onderhoud status van een beheerobject in beeld.

Visuele Weginspecties

Snel en efficiënt informatie over de toestand van het wegennet.

Asfaltonderzoek

Inventarisatie vooraf, onderzoek en begeleiding tijdens uitvoering of controles achteraf.

3D Lidar omgevingsscanner

Het inwinnen en verwerken van data van de 3D Lidar laser.

Meerjarig onderhoudsplan

Een passende onderhoudsstrategie en meerjarig onderhoudsplan.

Ground Penetrating Radar (GPR)

Met grondradarmetingen kunnen laagdiktes van asfalt- en betonverhardingen over de gehele lengte van een traject in kaart gebracht worden.

Valgewichtdeflectiemetingen

Het meten van de doorbuiging van een verharding.

Geluidsmetingen

Met deze meting wordt de geluidskwaliteit van het wegdek bepaald.

Stroefheidsmeting (SWF)

Het toetsen van de stroefheid van bestaande asfalt- en betonwegen met geavanceerde apparatuur.

Stroefheidsmeting (SRT)

Stroefheidsmeting voor in kleinere ruimtes.

2020 | Zeno