Meerjarig onderhoudsplan

Maxxwell biedt integrale oplossingen om inspectieresultaten te vertalen naar een passende onderhoudsstrategie en meerjarig onderhoudsplan MJOP voor het Asset Management van de wegbeheerder. Hierbij valt te denken aan jaarplannen, MJOP’s inspectieplanning of een planning van reguliere onderhoudstaken.

Een maximaal rendement halen uit assets is waar Maxxwell voor staat. Vanuit zowel strategisch-tactisch niveau als technisch operationeel niveau adviseert en ondersteunt Maxxwell haar klanten. Zowel het assetportfolio als voor assets specifiek optimaliseert Maxxwell balans tussen kwaliteit, kosten en risico’s.

Naast inzicht in de planning voor uw reguliere onderhoudstaken en services levert Maxwell  inzicht in de voortgang van de planning en de staat van een areaal middels een online dashboard. Hierdoor heeft u in een oogopslag zichtbaar of het reguliere onderhoud in lijn der verwachting ligt, maar ook of er extra onderhoudstaken zijn uitgevoerd.

Gebaseerd op de staat van de assets leveren wij voorstellen voor het optimaliseren van de inspecties en het onderhoud. Hierdoor heeft u altijd de juiste informatie over de toestand van de assets, zonder het gehele areaal minutieus te inspecteren.

Middels het opstellen van een MJOP geeft Maxxwell u inzicht in de grote investeringen en vervangingen die op basis van de technische staat en het risicoprofiel van de assets te verwachten zijn. Hierbij is het mogelijk om verschillende scenario’s uit te werken en deze te vergelijken, bijvoorbeeld door het toevoegen van een Multi Criteria Analyse (MCA). Dit maakt het mogelijk uw ambities, strategische doelstellingen en strategische risico’s mee te nemen in het MJOP.

Om tot de onderhouds- en inspectieplannen te komen, onderneemt Maxxwell de volgende stappen:

 1. Voorbereiden van onderhoud en opstellen van een risicogestuurde inspectieplanning.
 2. Monitoren en inspectie. Informatie en data binnenhalen.
 3. Structureren, verrijken en koppelen van de verzamelde data.
 4. Analyseren van de data op basis van risico’s en overige parameters.
 5. Bijsturen met investerings- en verbetervoorstellen.

Vanuit meervoudige trendanalyses genereert Maxxwell verschillende beheer- en onderhoudsscenario’s. Getoetst aan de bedrijfswaarden van de asseteigenaar resulteert dit in een geoptimaliseerde meerjarenprogrammering.

 • Levensduur optimalisatie van assets.
 • Optimalisatie van processen, met o.a. doorlooptijdverkorting en kostenbesparing.
 • Risico’s beheersen en faalkosten terugdringen.

Voordelen voor u als Maintenance Engineer, Asset Manager of Wegbeheerder:

 • Ontzorging: acteren als beheerder en goed huisvader in het belang van de Opdrachtgever, volwassen serviceprovider.
 • Optimalisatie van processen, met o.a. doorlooptijdverkorting en kostenbesparing.
 • In controle over prestaties van het object/asset.
 • Risico’s beheersen en faalkosten terugdringen.
 • Proactief handelen i.p.v. reactief.
 • Optimalisatie van TCO (Total Cost of Ownership) middels LCC/LCA analyses.
 • Accuraat, betrouwbaar en complete asset beslissingsinformatie.
 • Innovatieve ideeën haalbaar maken.
 • Assetmanagementtools ter ondersteuning aanpak.
 • Organisatie- en procesbegeleiding naar een ISO55001-waardige organisatie.
 • Ervaring met UAV en UAV-gc contracten.
 • System-engineering in alle fasen van het project.

Diensten

Volgende pijl
2020 | Zeno