Kunstwerkinspecties

Als sinds 2011 voert Caljé Infra Advies BV in samenwerking met Wegdekmeten.nl inspecties uit aan civiele kunstwerken en infra in Nederland.

Als onafhankelijk ingenieurs/adviesbureau is Caljé Infra Advies BV actief op het gebied van beheer en onderhoud van civiele/bouwkundige constructies en infra.

Door het uitvoeren van een inspectie brengt Caljé Infra Advies BV de actuele onderhoud status van een beheerobject in beeld.

Hierbij onderscheidt Caljé Infra Advies BV de volgende inspecties/onderzoeken:

  • NEN2767 toestandinspectie eventueel aangevuld met een risicoanalyse (RAMS) op de gebreken;
  • Instandhoudingsinspectie RWS conform de Disk systematiek;
  • Inspectie wegen conform de NEN2767;
  • Inspectie oevers conform de NEN2767 c.q. Digi gids;
  • Het uitvoeren van nadere onderzoeken. 

Inspecties worden uitgevoerd door gecertificeerde inspecteurs met vele jaren ervaring.

Met behulp van een NEN2767 toestandinspectie kan in een redelijk beperkte doorlooptijd de toestand in beeld gebracht worden van een bepaald areaal. Door vervolgens op deze data een risicoanalyse uit te voeren kan vrij snel het uit te voeren onderhoud geprioriteerd worden. 

Omdat vanuit een toestandinspectie niet altijd een deugdelijke oorzaakanalyse kan worden opgesteld kan worden besloten om over te gaan tot het uitvoeren van nader onderzoek. 

Uitvoering van nader onderzoek verzorgt Caljé Infra Advies BV volledig in eigen beheer en onderscheidt zich hierbij door een sterk pragmatische aanpak.

Voordelen voor u als Maintenance Engineer, Asset Manager of Wegbeheerder:

Uit te voeren inspectie heeft meerwaarde!

Door het tijdig inspecteren kan men als beheerder het onderhoud optimaliseren. Het tijdig uitvoeren van onderhoud kan verdere aantasting voorkomen waardoor calamiteiten voorkomen kunnen worden en u controle houdt over de kosten van het uit te voeren onderhoud .

Door de samenwerking tussen de Wegdekmeten.nl en Caljé Infra Advies wordt optimaal gebruik gemaakt van in te zetten camera-technieken en verwerking van data in GIS.

Rapportages worden in overleg met opdrachtgever dusdanig aangeleverd dat uw als opdrachtgever deze data eenvoudig kunt verwerken in uw systemen.

Diensten

Volgende pijl
2020 | Zeno