Profiler

Wegdekmeten.nl voert op de weg met een speciaal meetvoertuig weginspecties uit. Het voertuig is voorzien van een Profiler meetbalk waarin 17 lasers zijn geplaatst voor data inzameling. 

De metingen geven daarbij informatie over een scala van wegeigenschappen en schade-indicatoren zoals:

 • International Roughness Index, IRI, linker- en rechterwielspoor met certificaat;
 • Dwarsvlakheid/Spoorvorming, linker en rechterwielspoor;
 • Boogstralen;
 • Dwarshelling;
 • Langshelling;
 • Macrotextuur;
 • GPS informatie in x, y en z-waarde t.o.v. Rijksdriehoeknet 2008;
 • Opname tijd & rijsnelheid.

Het meetvoertuig is voorzien van 17 lasers waarmee de belangrijkste en essentiële wegdekgegevens in kaart worden gebracht. Per meting wordt één rijstrook over de gehele breedte gemeten voor een volledig beeld van de wegkarakter.

De volgende parameters worden, in één gang, ingewonnen:

·         International Roughness Index, IRI, linker- en rechterwielspoor met NL-certificaat;

·         Dwarsvlakheid;

·         Spoorvorming, linker en rechterwielspoor;

·         Boogstralen;

·         Dwarshelling;

·         Langshelling;

·         Textuur;

·         GPS informatie in x, y en z-waarde t.o.v. Rijksdriehoeknet 2008 of WGS84;

·         Opname tijd & rijsnelheid.

Het meetsysteem is gevalideerd door CROW, waarmee aantoonbaar wordt voldaan aan de gestelde eisen voor het gebruiken van de HSRP. Het meetvoertuig rijdt gewoon met het verkeer mee en registreert bij snelheden tot 130 km/u, er zijn dus geen verkeersmaatregelen of begeleiding vereist. Er is alternerende verlichting en signalering aanwezig t.b.v. zichtbaarheid en veiligheid.

Voordelen voor u als Maintenance Engineer, Asset Manager of Wegbeheerder:

 • Inzicht in uw areaal zorgt voor tijdig handelen als dat nodig is. Goede informatie over uw assets en areaalconditie leidt tot minder (doorgaans kostbare) reactieve herstelingrepen.
 • Data kan worden gebruikt voor het optimaal plannen van onderhoud.
 • Bij aanbestedingen en voorbereiding van uit te voeren werkzaamheden geeft de verkregen data u inzicht om faalkosten en risico’s te minimaliseren.
 • Optimaal inzicht in de situatie van de wegen voorkomt verrassingen en aansprakelijkheidstellingen.
 • Oplevering in verschillende formats mogelijk zoals: PDF met de toets resultaten, KML om in Google Earth te visualiseren, SHP om data verder te kunnen benutten of combineren.
 • Uitwerking per rijstrook, per parameter mogelijk.
 • Speciaal meetvoertuig voorzien van meetapparatuur met zeer hoge precisie, gevalideerd door het CROW, zodat u verzekerd bent van kwaliteit.

Diensten

Volgende pijl
2020 | Zeno