360° + HR Camera Opnames

360° + HR camera

Alle assets op en langs de weg worden met de 360° camera’s van wegdekmeten.nl op beeld gezet. Deze beelden zijn geschikt om assets te beoordelen. Zo kan er bijvoorbeeld een conditie beoordeling uitgevoerd worden vanaf kantoor van de volgende assets:

 • Geleiderail;
 • Overstapjes;
 • Rimob’s;
 • Markering;
 • RVV bebording;
 • Lichtmasten;
 • Hectometerbebording;
 • Goten;
 • Voegen;
 • Leuningen;
 • Exterieur van o.a. besturingskasten.

HR camera's

Doordat onze Hoge Resolutie (HR) camera’s een hoge pixeldichtheid hebben, worden deze ingezet voor asfaltbeoordeling.

Highlights van de camerametingen:

 • Inzamelen van de data wordt uitgevoerd met het reguliere wegverkeer.
 • Er zijn geen verkeersmaatregelen nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
 • Inspecties kunnen uitgevoerd worden op kantoor vanachter een bureau.
 • Met één meting wordt alle data opgehaald. Dit zorgt voor besparing op buiteninspecties. Vakspecialisten kunnen nu werken op kantoor en hoeven niet meer naar buiten toe.
 • Datum, GPS en tijd zijn gekoppeld aan de beelden.
 • De cameradata wordt overgedragen en is eigendom van de opdrachtgever.
 • Elke camerapixel krijgt een eigen GPS coördinaat.
 • De data is volledig compatible met bewerkingssoftware van Horus.
 • Eenvoudig te raadplegen via een gratis viewer waarmee de camerabeelden bekeken kunnen worden.

 

Voordelen voor u als Maintenance Engineer, Asset Manager of Wegbeheerder:

De cameradata geeft in 360° de werkelijkheid buiten weer. Daarmee is de data bruikbaar voor o.a. het gedetailleerd vastleggen van de situatie van de weg voor een 0-inspectie met alle bijbehorende objecten, of een periodieke controle. Hiermee kan ook tijdens bijvoorbeeld een garantie kwestie, beoordeeld worden of dat een schade of een defect op het moment van aanvang al dan niet aanwezig was. Deze inspecties worden volgens NEN-2767:4 systematiek door Wegdekmeten.nl gefaciliteerd.

HR camera’s

Doordat onze Hoge Resolutie (HR) camera’s een hoge pixeldichtheid hebben, worden deze ingezet voor visuele asfaltbeoordeling.

De beoordelingen worden door onze eigen gecertificeerde inspecteurs uitgevoerd op basis van bijvoorbeeld de Rijkwaterstaat Component Specificatie Bovenbouw of de CROW 146/147 of 323 systematiek. Hierdoor is er uniformiteit in beoordeling en rapportage en wordt het eenvoudig te communiceren met contractpartners en collega’s over waargenomen schades en wegcondities.

Waargenomen en geregistreerde schades worden ingetekend en gekwalificeerd en gekwantificeerd. Het is mogelijk van elke schade een snapshot te krijgen, een bijhorende foto.

Alles geo gerefereerd en dus herleidbaar.

Diensten

Volgende pijl
2020 | Zeno