Geluidsmetingen

Met deze meting wordt de geluidskwaliteit van het wegdek bepaald. Voor Wegdekmeten.nl worden deze metingen uitgevoerd door DGMR met een speciaal hiervoor gecertificeerde trailer (zie foto).

De CPX-meting (Close Proximity measurement) wordt uitgevoerd volgens ISO 11819-2. Het is een meetmethode om de invloed van het wegdek op verkeerslawaai te bepalen. Al rijdend wordt de geluidsemissie als gevolg van het band-wegdek contact, dichtbij de band (de rolgeluidemissie) gemeten. Omdat altijd met dezelfde (type) band wordt gemeten, is het gemeten geluid afhankelijk van het wegdek en kunnen wegdekken onderling vergeleken worden.

DGMR gebruikt hiervoor een open CPX-trailer. Hiermee is DGMR uniek in NL! Vanwege het ontbreken van een omkasting kunnen er geen ongewenste reflecties van het geluid tegen de binnenzijde van een kap en stromingsgeluid onder de spleet van een kap optreden.

De CPX-trailer van DGMR is een tweewielige aanhangwagen, waarbij de wielbasis representatief is voor een gemiddelde (vracht)auto. Conform de ISO-norm zijn de microfoons dichtbij de banden geplaatst, waardoor er voldoende signaal is ten opzichte van stoorgeluid. De CPX-meting kan bij elke rijsnelheid tussen 30 - 110 km/h worden uitgevoerd. Rapportage van de resultaten kunnen wij binnen enkele dagen na meting leveren.

Tijdens een meetsessie met de CPX-trailer wordt er acht keer per seconde een data-sample geregistreerd en opgeslagen.

Wat wordt er gemeten?

 • Datum en tijd;
 • Gereden route (GPS-coördinaten);
 • Snelheid (GPS & voertuig);
 • Temperatuur;
 • Gemiddeld geluidsniveau linkerspoor (2 microfoons linker meetband);
 • Gemiddeld geluidsniveau rechterspoor (2 microfoons rechter meetband);
 • Onregelmatigheden van de deklaag worden inzichtelijk.

Waar en hoe wordt er gemeten?

 • Alle soorten/typen verhardingen kunnen gemeten worden bij 30 tot 110 km/h.
 • Uit de meetdata wordt per wegvak het gemiddeld gemeten geluidsniveau bepaald.
 • De lengte van een wegvak kan vrij gedefinieerd worden (afhankelijk van het gevraagde).

Wat leveren metingen op?

 • De gemeten geluidsemissie over een geheel wegvak;
 • De geluidsreductie van een wegvak;
 • Verschillen tussen trajecten, rijrichtingen en/of rijstroken;
 • Verschillen na verloop van tijd (afname kwaliteit)Verschillen als gevolg van onregelmatigheden over de lengte van een wegvak.

Voordelen voor u als Maintenance Engineer, Asset Manager of Wegbeheerder:

 • Inzicht in de actuele geluidsreductie van een traject, wegvak en wegdekverharding.
 • Toetsing van de deklaag/verharding aan geluidseisen in het bestek.
 • Monitoring van de kwaliteit van de deklaag over een bepaalde afstand of gedurende een bepaald tijdsverloop.
 • Monitoring van de (akoestische) kwaliteit van voegovergangen en dilataties.
 • Opsporen van schade aan de deklaag.
 • Monitoren van de levensduur en inzicht in de veroudering van de deklaag.
 • Prioriteren van onderhoud op basis van verkregen inzichten.

Diensten

Volgende pijl
2020 | Zeno