TPL en HSRP

Wegdekmeten.nl voert op de weg met een speciaal meetvoertuig weginspecties uit. Het voertuig is voorzien van een meetbalk met daarop de Transverse Profile Logger (TPL) en High Speed Road Profiler (HSRP).

De metingen geven daarbij informatie over een scala van wegeigenschappen en schade-indicatoren zoals:

 • International Roughness Index, IRI, linker- en rechterwielspoor met certificaat;
 • Dwarsvlakheid/Spoorvorming, linker en rechterwielspoor;
 • Boogstralen;
 • Dwarshelling;
 • Langshelling;
 • Macrotextuur;
 • GPS informatie in x, y en z-waarde t.o.v. Rijksdriehoeknet 2008;
 • Opname tijd & rijsnelheid.

Het meetvoertuig is voorzien van 15 lasers waarmee de belangrijke en essentiële wegdekgegevens in kaart worden gebracht. Per meting wordt één rijstrook over de gehele breedte gemeten waardoor een volledig beeld van de wegkarakter.

Het volgende wordt in kaart gebracht:

 • Laser profilometer, t.b.v. gecertificeerde IRI meting en eventueel MPD, in het rechter en linker wielspoor.
 • Transverse Profile Logger t.b.v. dwarsprofilering wegoppervlak voorzien van 13 stuks lasers.
 • Geometrie unit met IMU t.b.v. langshelling, dwarshelling en boogstralen.

Het meetsysteem is gevalideerd door CROW, waarmee aantoonbaar wordt voldaan aan de gestelde eisen voor het gebruiken van de HSRP. Het meetvoertuig rijdt gewoon met het verkeer mee en registreert bij snelheden tot 100 km/u, er zijn dus geen speciale afzettingen vereist. Er is alternerende verlichting en signalering aanwezig t.b.v. zichtbaarheid en veiligheid.

Voordelen voor u als Maintenance Engineer, Asset Manager of Wegbeheerder:

 • Inzicht in uw areaal zorgt voor tijdig handelen als dat nodig is. Goede informatie over uw assets en areaalconditie leidt tot minder (doorgaans kostbare) reactieve herstelingrepen.
 • Data kan worden gebruikt voor het optimaal plannen van onderhoud.
 • Bij aanbestedingen en voorbereiding van uit te voeren werkzaamheden geeft de verkregen data u inzicht om faalkosten en risico’s te minimaliseren.
 • Optimaal inzicht in de situatie van de wegen voorkomt verrassingen en aansprakelijkheidstellingen.
 • Oplevering in verschillende formats mogelijk zoals: PDF met de toets resultaten, KML om in Google Earth te visualiseren, SHP om data verder te kunnen benutten of combineren.
 • Alle ingewonnen data wordt overgedragen, desgewenst in Access (MBD) format.
 • Uitwerking per rijstrook, per parameter mogelijk.
 • Speciaal meetvoertuig voorzien van meetapparatuur met zeer hoge precisie, gevalideerd door het CROW, zodat u verzekerd bent van kwaliteit.

Diensten

Volgende pijl
2020 | Zeno